Právní servis

Právní servis

  • ověření majetkoprávních vztahů
  • příprava a projednání předkupních smluv
  • příprava a projednání kupních a nájemních smluv
  • sepsání smluv související s prodejem, nájmem a správou majetku
  • zajištění notářských služeb a realizace převodu vlastnického práva k nemovitostem
  • zajištění služeb ve všech oblastech obchodního práva
  • zabezpečení právního servisu souvisejícího s investičními projekty, převody vlastnictví mezi fyzickými, právnickými osobami i mezi státem a dalšími subjekty
  • právní poradenství, akviziční činnost
  • zřizování obchodních společností
Servis bydleni
Za veškeré údaje u inzerovaných nemovitostí na tomto serveru zodpovídají pouze inzerenti.
Copyright © 2012 servisbydleni.cz, Exported from Realko