Právní servis

Stavební spoření

Všeobecné podmínky stavebních spořitelen

Stavební spoření je účelová forma spoření, jejímž cílem je řešení bytové situace občanů. V současné době představuje nejjistější a nejvýhodnější produkt na našem bankovním trhu, vhodný pro široké vrstvy obyvatelstva.

Účastníkem stavebního spoření může být:
  1. fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem, přiděleným příslušným orgánem ČR
  2. právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace, přiděleným příslušným orgánem ČR
  3. při uzavření smlouvy s cizím státním příslušníkem je k návrhu smlouvy třeba přiložit kopii dokladu o trvalém pobytu v ČR, včetně přiděleného rodného čísla.

Za nezletilé účastníky stavebního spoření uzavírá smlouvu jejich zákonný zástupce - rodič nebo soudem určená osoba.

Právnickým osobám nevzniká nárok na státní podporu a jejich úrokový výnos podléhá dani z příjmů dle zákona.

Podmínky pro přidělení cílové částky:
  1. minimální doba spoření
  2. minimální úspora (dle tarifní varianty)
  3. minimální ohodnocovací číslo - je měřítkem výše a délky spoření, určuje pořadí, podle kterého budou přidělovány jednotlivé cílové částky.

Překlenovací úvěr

Úvěr, který slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby i v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, a to jen do výše cílové.

Překlenovací úvěr je možné poskytnou, jak pro již existující smlouvy, tak pro smlouvy nově uzavřené, při zajištění jeho návratnosti.

Překlenovací úvěry se nesplácejí. Po dobu jejich čerpání účastník pouze platí úroky z dlužné částky a zároveň dává vklady na svůj spořící účet a čeká na přidělení úvěru ze stavebního spoření. Tím se pak jednorázově umoří meziúvěr a dále se splácí řádný úvěr.

Servis bydleni
Za veškeré údaje u inzerovaných nemovitostí na tomto serveru zodpovídají pouze inzerenti.
Copyright © 2012 servisbydleni.cz, Exported from Realko